سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ اوراق قضايي به افراد

برابر ماده 71 قانون آيين دادرسي مدني، ابلاغ اوراق قضايي در خارج از کشور توسط مأموران کنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد. بطور معمول ابلاغ اوراق قضايي به افراد ايراني يا خارجي (از قبيل : اظهارنامه ، دادنامه ، دادخواست قرار، اخطاريه ، احضاريه ، اجراييه ، احکام صادره از سوي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران) به محض وصول از اداره سجّلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران توسط مأمور کنسولي صورت مي پذيرد. 

بر اين اساس مامور کنسولي مراتب را به مخاطب اعلام تا جهت دريافت اوراق به نمايندگي مراجعه نمايد. ضرورت دارد فرد مخاطب پس از رويت اوراق عبارت "نسخه اول را دريافت نمودم" را همراه با قيد تاريخ و امضاء ذيل نسخه دوم درج ، سپس نسخه اول را دريافت نمايد. 

چنانچه مخاطب مطالبي جهت ارائه به مراجع قضايي داشته باشد مي تواند بصورت کتبي به نمايندگي ارائه نموده تا از طريق وزارت امور خارجه به قوه قضائيه ارسال شود. 

مواد قانوني مرتبط : مواد 71 ، 82 و 446 قانون آئين دادرسي مدني 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر