سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

دریافت کلیه فرم های مربوط به امور سجلات

رديف

عنوان فرم

شماره فرم

1

فرم مشخصات فردي

168/1

2

فرم درخواست صدور شناسنامه فرزند زیر 15 سال

168/21

3

فرم درخواست صدور شناسنامه فرزند بین 15 تا 18سال

168/22

4

فرم درخواست صدور شناسنامه افراد بالای 18 سال

168/23

5

اقرارنامه مربوط به متقاضی فاقد شناسنامه (بالای 18 سال)

168/24

6

فرم درخواست صدور شناسنامه برای بانوان خارجی که با مرد ایرانی ازدواج نموده اند

168/25

7

فرم درخواست تعویض شناسنامه

168/26

8

فرم درخواست صدور شناسنامه المثنی

168/27

9

فرم متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد راکد

168/28

10

نمونه تقاضای تجدید اسناد از بین رفته

168/29

11

فرم درخواست رسیدگی از هیأت حل اختلاف

168/30

12

فرم  صورتمجلس تصمیم هیأت حل اختلاف  

168/31

13

فرم تقاضای ثبت ازدواج بین مرد ایرانی و زن ایرانی

168/32

14

فرم تقاضای ثبت ازدواج بین مرد ایرانی و زن خارجی

168/33

15

فرم تقاضای ثبت ازدواج بین زن ایرانی و مرد خارجی

168/34

16

فرم تقاضای زوج جهت ثبت طلاق

168/35

17

فرم تقاضای زوجه جهت ثبت طلاق

168/36

18

وکالتنامه طلاق(ویژه آقایان)

168/37

19

وکالتنامه طلاق(ویژه خانم ها)

168/38

20

فرم درخواست تغییر نام

168/39

21

فرم درخواست تغییر نام خانوادگی

168/40

22

فرم درخواست زوجه جهت استفاده از نام خانوادگی زوج

168/41

23

فرم تقاضای ثبت فوت

168/42

24

فرم درخواست صدور گواهی عدم سوءپیشینه

168/43

25

فرم درخواست الصاق عکس به شناسنامه

168/44

26

فرم درخواست کارت شناسایی ملی ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور

168/45

27

نمونه فرم گزارش مفقود شدن کارت شناسایی ملی

168/46

   دانلود : TAREFE.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : 168-46.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : 168-45.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : 168-44.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : 168-43.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : 168-42.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : 168-41.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : 168-40.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : 168-39.pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود : 168-38.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : 168-37.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود : 168-36.pdf           حجم فایل 79 KB
   دانلود : 168-35.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : 168-34.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود : 168-33.pdf           حجم فایل 112 KB
   دانلود : 168-32.pdf           حجم فایل 37 KB
   دانلود : 168-31.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : 168-30.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : 168-29.pdf           حجم فایل 139 KB
   دانلود : 168-28.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : 168-27.pdf           حجم فایل 327 KB
   دانلود : 168-26.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : 168-25.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : 168-24.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود : 168-23.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : 168-22.pdf           حجم فایل 187 KB
   دانلود : 168-21.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : 168_01.pdf           حجم فایل 77 KB
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر