سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال

صدور شناسنامه برای افراد بالاي 18 سال


  کليه افرادي که داراي پدر ايراني هسند و سن آنها بالاي 18 سال است و تا به حال هيچگونه شناسنامه ايراني دريافت ننموده اند، مي توانند بر اساس بند 2 ماده 976 قانون مدني با ارائه مدارک ذيل از نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور درخواست صدور شناسنامه ايراني نمانيد. ضمنا چنانچه درگذشته شناسنامه صادر گرديده ليکن هم اکنون در اختيار متقاقضي نمي باشد و يا از صدور آن اطلاع ندارند ابتدا مي بايست از والدين سوال و سپس صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر در قسمت مشخصات فرزندان بررسي شود و اگر نام متقاضي در آن درج نشده، مي بايست تقاضاي صدور شناسنامه جديد بنمايند. اگر مشخصات متقاضي درج گرديده و يا والدين از صدور آن اطلاع دارند و شناسنامه در اختيار نمي باشد. درخواست المثني شناسنامه گردد( به بخش درخواست صدور المثني شناسنامه مراجعه گردد.)

مدارک لازم:

1- تكميل فرم مشخصات فردی[168/1]

2- تکميل فرم اقرار نامه مربوط به متقاضی فاقد شناسنامه بالاي 18 سال[168/24]

توجه: این فرم می بایست توسط متقاضي و پدر و مادر وي(در صورت نبودن مادر، حضور پدر به تنهايي کافي است) و با حضور در سفارت تکمیل و ارائه گردد.

3- تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه براي افراد بالاي 18 سال[168/23]

4- اقامت داشتن در حوزه این نمایندگی و ارائه یک برگ تصوير از گذرنامه یا کارت اقامت فنلاندی (پشت و رو)

5- اصل گواهی ولادت (Birth Certificate) صادره از  Maistraatti  به زبان انگلیسی

6- اصل شناسنامه پدر و مادر که واقعه ازدواج در آن درج شده باشد.

7- ارائه 8 قطعه عکس رنگی جديد ۴×3 تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

8- ارائه 2 قطعه عكس پدر و مادر متقاضي(با مشخصات بالا)

9- اصل مدرک عکس‌دار معتبر محلی (فنلاندی) که با مشخصات و نام فرزند مطابقت داشته باشد.

10- دو برگ کارت انگشت نگاری عکس‌دار ( که توسط پلیس فنلاند انجام می گیرد)

11- واریز مبلغ 20 یورو برای صدور شناسنامه و 14 یورو بابت تأیید امضاء به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن


تذکرات مهم :

- چنانچه ازدواج والدین در نزد مقامات ایران ثبت نگردیده، ابتدا می‌بایست ازدواج  ثبت و در شناسنامه والدین درج گردد. (به بخش مدارک مربوط به ازدواج مراجعه گردد)

- والدینی که شناسنامه آن‌ها قدیمی است و یا به طور کلی فاقد شناسنامه جدید باشند، لازم است شناسنامه خود را تعویض (طبق شرایطی که در بخش تعویض شناسنامه اعلام شده) و یا اگر شناسنامه آن‌ها مفقود و یا مخدوش باشد(طبق شرایطی که در بخش مربوطه اعلام شده) نسبت به رفع آن اقدام نمایند. جهت تسریع در کار و برای تعویض یا صدور المثنی شناسنامه، متقاضیان می‌توانند بستگان خود را در این زمینه به عنوان وکیل تعیین تا آنان مراتب را مستقیماً در ایران پیگیری نمایند. در این رابطه لازم است اصل وکالت‌نامه به همراه چهار قطعه عکس که توسط نمایندگی ممهور گردیده است به ایران ارسال شود. چنانچه شناسنامه نزد بستگان در ایران است لازم است به طریق اطمینان بخشی برای شما ارسال و سپس به نمایندگی ارائه گردد.

- به منظور جلوگیری از مشکلات حقوقی و به لحاظ این که جهت درج واقعه تولد، نیاز به اصل شناسنامه والدین است، لازم است که هر دو جلد شناسنامه پدر و مادر همراه با سایر مدارک ارائه گردد.


ملاحظات:

- حضور متقاضيان بالاي 18 سال براي ارائه مدارک و امضاي دفاتر ثبت کل، الزامي است.

- چنانچه محـل تـولد متقاضي صدور شناسنامه بالاي 18 سال سن(مشمول بند 2 ماده 976 قانون مدني) همـان کشور محل استقرار نمايندگي جمهوري اسلامي ايران باشد تنظيم سند و صدور شناسنامه ميسر خواهد بود، در غير اينصورت مي بايست جهت صدور شناسنامه به نمايندگي محل تولد خود مراجعه نمايد.

- چنانچه پدر ايراني و مادر خارجي که ازدواجشان به ثبت نرسيده و متقاضي صدور شناسنامه براي فرزند خود هستند مي‌بايست هم زمان نسبت به ارائه درخواست ثبت ازدواج و صدور شناسنامه ايراني براي مادر خارجي فرزند نيز اقدام نمايند. (به بخش ثبت ازدواج مراجعه شود) در صورتي که مادر خارجي فرزند، حاضر به ثبت ازدواج نباشد صدور شناسنامه فرزند با درخواست پدر خواهد بود که در اين صورت در قسمت مشخصات سجلي مادر مندرج در شناسنامه فرزند تنها نام کوچک مادر درج و در بقيه خانه‌هاي باقيمانده خط تيره کشيده مي شود.

- چنانچه ازدواج پدر و مادر مولود ثبت و در شناسنامه‌ها نيز درج شده است ولي يکي از آن ها حاضر به ارائه شناسنامه‌اش نيست، متقاضي مي‌تواند ضمن ارائه شرح کتبي و در صورت امکان سند ازدواج براي شناسنامه فرزند ارائه درخواست نمايد.

- اگر مادر ايراني که ازدواج او با همسر ايراني به ثبت نرسيده و به تنهايي متقاضي صدور شناسنامه فرزندش باشد، مي‌بايست شخصاً يا از طريق تعيين وکيل، درخواست خود را نزد مراجع قضايي داخل کشور مطرح و درخواست صدور حکم براي تنظيم سند و صدور شناسنامه نمايد.

- در صورتي که فرزند متولد خارج از فنلاند باشد لازم است اصل و ترجمه فنلاندي گواهي تولد وي به تأييد سفارت کشور محل تولد در فنلاند و سپس وزارت امورخارجه فنلاند و يا به تأييد و ترجمه سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن کشور برسد.

- صدور شناسنامه براي فرزنداني که از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند، ممکن نيست. در اين خصوص مي‌توان با درخواست کتبي مادر (به بخش درج نام فرزند مراجعه شود) و ارائه اصل مدارک مربوطه فرزند، نام فرزند را در شناسنامه مادر درج نمود.

- صدور شناسنامه براي فرزنداني که مادر آنان خارجي است پس از ثبت ازدواج والدين و صدور شناسنامه براي مادر انجام مي شود.

- در مواردي که والدين تقاضاي هم زمان صدور شناسنامه براي چند فرزند خود را داشته باشند لازم است که هنگام درخواست صدور شناسنامه ترتيب سن فرزندان (از بزرگ‌تر به کوچک‌تر) را اعلام نمايند.

- در صورت دوقلو بودن فرزندان بايد ساعت و دقيقه تولد فرزندان مشخص باشد.

- افرادي که ( 15 سال به بالا) شناسنامه آن‌ها صادر مي‌گردد، مي‌توانند هم زمان نيز درخواست کارت ملي نمايند. (به بخش صدور کارت ملي مراجعه گردد). منظور از شماره ملي، شماره ده رقمي است که در قسمت بالاي کارت شناسايي درج شده است. کارت شناسايي ملي نشان‌گر هويت شما است که به عنوان کليد راه‌اندازي نظام نوين ثبت احوال است. در صورت نداشتن اين کارت لازم است هر چه زودتر مدارک مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.

- پس از دريافت شناسنامه فرزند خود، مشخصات نوشته در آن (نام و نام خانوادگي، تاريخ و محل والدين، مشخصات پدر و مادر، نام و مهر و امضاي مأمور) را با مشخصات مندرج در شناسنامه‌هاي والدين و هم‌چنين گواهي ولادت مولود مطابقت دهيد. چنان چه در شناسنامه صادره اشتباهي مشاهده نموديد، مراتب را در اسرع وقت به مأمور صادر کننده اعلام تا نسبت به اصلاح اشتباه  اقدام نمايد

- متولدین ایران فاقد گواهی ولادت (Birth Certificate) می‌بایست پس از تنظیم وکالت‌نامه (به زبان انگليسي) نزد Notar و تأييد وزارت امور خارجه فنلاند و تأييد نمایندگی و ترجمه و تأييد آن در ایران و ارائه ساير مدارک مربوطه (اقرارنامه والدین، تصاویر برابر اصل شده شناسنامه والدین، عکس و ...) موضوع را مستقیماً از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه و محاکم قضایی ایران جهت اثبات نسب پیگیری نمایند.

- چنانچه در گواهی تولد نام فرزند، غیر مجاز و نام خانوادگی غیر از نام خانوادگی پدر نوشته شده باشد، شناسنامه ایرانی با یکی از نام‌های مجاز و طبق نام خانوادگی پدر صادر خواهد شد.

- در صورت تفاوت مشخصات والدین در گواهی ولادت مولود با مشخصات مندرج در شناسنامه‌های ایرانی، والدین می‌بایست با ارائه مدارک نزد مقامات کشور محل اقامت خود نسبت به اصلاح یا اخذ گواهی ولادت مورد قبول نمایندگی اقدام نمایند.

- هموطنانی که در خارج از کشور مشخصات خود را (نام یا نام خانوادگی یا تاریخ تولد خود را) تغییر داده‌اند، مطلع باشند ملاک عمل در ایران، شناسنامه ایرانی است و چنانچه این تغییرات توسط سازمان‌های فوق صورت گرفته و در قسمت توضیحات (صفحات آخر) شناسنامه ایرانی درج گردیده قابل اجرا است و تغییر دیگری غیرقابل قبول و اجرا می‌باشد. این افراد برای رفت و آمد به ایران با رعایت توصیه‌های اعلام شده، هیچ مشکلی ندارند و می‌بایست در هنگام ورود و خروج از ایران فقط گذرنامه ایرانی خود را که بر اساس شناسنامه ایرانی صادر گردیده به پلیس فرودگاه در کشورمان ارايه دهند. پس از آن در آخرین مرحله خروج و فقط در هنگام سوار شدن در هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی به منظور جلوگیری از بازگردان مسافران (Deport) اقدام به بررسی روادید یا کارت اقامت معتبر مسافران می نمایند. بنابراین چنانچه نام یا نام خانوادگی و تاریخ تولد مسافر با کارت شناسايی و یا مدرک خارجی وی مطابقت نداشته باشد کافی است عکس یا یکی از مشخصات وی با گذرنامه ایرانی نامبرده مطابقت داشته باشد و مأمور مربوطه از عدم بازگردان (دیپورت) مسافر اطمینان حاصل  نماید. ضمناً در هنگام ورود و خروج از مرزهای ایران فقط از گذرنامه و مدارک ایرانی خود استفاده نموده و از ارائه مدارک غیر ایرانی و غیر ضروری خودداری نمایند.

- چنانچه ازدواج والدين در نزد مقامات ايران ثبت نگرديده، ابتدا مي‌بايست ازدواج (به بخش مدارک مربوط به ازدواج مراجعه گردد) ثبت و در شناسنامه والدين درج گردد.

- اگر مادر مولود به هر دليلي حاضر به حضور در نمايندگي و امضاي دفاتر رسمي ازدواج نباشد، بنا به درخواست پدر و با ارائه مدارک مربوطه به صورت يک طرفه با درج نام کوچک مادر و بدون ذکر مشخصات شناسنامه‌اي مادر، شناسنامه فرزند صادر مي گردد.

- والديني که شناسنامه آن‌ها قديمي است و يا به طور کلي فاقد شناسنامه جديد هستند لازم است ابتدا شناسنامه خود را تعويض (طبق شرايطي که در بخش تعويض شناسنامه اعلام شده) و يا اگر شناسنامه آن‌ها مفقود و يا مخدوش است، (به بخش مربوطه مراجعه شود) شناسنامه عکس‌دار گردد. جهت تسريع در کار و براي تعويض يا صدور المثني شناسنامه، متقاضيان مي‌توانند بستگان خود را در اين زمينه به‌ عنوان وکيل تعيين تا آنان مراتب را مستقيماً درايران پي‌گيري نمايند. در اين رابطه لازم است اصل وکالت‌نامه به همراه چهار قطعه عکس که توسط نمايندگي ممهور گرديده است به ايران ارسال شود. چنانچه شناسنامه نزد بستگان در ايران است لازم است به طريق اطمينان بخشي براي شما ارسال و سپس به نمايندگي ارائه گردد.

- به منظور جلوگيري از مشکلات حقوقي و به لحاظ اين که جهت درج واقعه تولد نياز به اصل شناسنامه والدين مي‌باشد لازم است که هر دو جلد شناسنامه پدر و مادر همراه با ساير مدارک ارايه گردد.

توصيه هاي ضروري:

- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد. لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید.

- درج هرگونه مهر، نشانه و نوشتار در شناسنامه‌هاي جديد اكیداً ممنوع است

- دست بردن در مندرجات شناسنامه به هر صورت اكیداً ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.

- ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر