سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

صدور شناسنامه برای افراد بین 15-18 سال

صدور شناسنامه براي افراد بین 15 تا 18 سال

  برای کلیه افرادی که دارای پدر ایرانی هستند و در خارج از کشور متولد شده‌اند می‌توان بر اساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی شناسنامه ایرانی درخواست نمود. لذا والدین محترم می‌توانند در اولین فرصت با ارائه مدارک ذیل جهت صدور شناسنامه فرزند خود به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند.

 ضمناً چنانچه در گذشته شناسنامه صادر گردیده، لیکن هم اکنون در اختیار متقاضی نمی‌باشد و یا از صدور آن اطلاع ندارند، ابتدا می بایست از والدین سؤال و سپس صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر در قسمت مشخصات فرزندان بررسی شود و چنانچه نام متقاضی در آن درج نشده باشد، می‌بایست تقاضای صدور شناسنامه جدید نمایند.

 اگر مشخصات متقاضی درج گردیده و یا والدین از صدور آن اطلاع دارند و شناسنامه در اختیار نمی‌باشد در اين صورت درخواست صدور مجدد شناسنامه(المثنی) گردد. ( به بخش درخواست صدور المثنی شناسنامه مراجعه گردد.)

مدارک لازم:

1- تكميل فرم مشخصات فردی[168/1]

2- تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه برای فرزند یا فرزندان بین 15 تا 18 سال[168/22]

توجه: (این فرم باید توسط پدر یا ولی قانونی طفل تكمیل و امضا گردد.)

3- اقامت داشتن در حوزه این نمایندگی و ارائه یک برگ تصوير از گذرنامه یا کارت اقامت فنلاندی (پشت و رو)

4- اصل گواهی ولادت (Birth Certificate) صادره از Maistraatti به زبان انگلیسی

5- اصل شناسنامه پدر و مادر که واقعه ازدواج در آن درج شده باشد.

6-  ارائه 4 قطعه عکس ۴×3 رنگی جديد، تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

7 – ارائه اصل مدرک عکس‌دار معتبر محلی (فنلاندی) که با مشخصات و نام فرزند مطابقت داشته باشد.

8-  دو برگ کارت انگشت نگاری عکس‌دار(که توسط پلیس فنلاند انجام می گیرد)

9- واریز مبلغ 20 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

تذکرات مهم :

- چنانچه ازدواج والدین در نزد مقامات ایران ثبت نگردیده، ابتدا می‌بایست ازدواج (به بخش مدارک مربوط به ازدواج مراجعه گردد) ثبت و در شناسنامه والدین درج گردد.

- والدینی که شناسنامه آن‌ها قدیمی است و یا به طور کلی فاقد شناسنامه جدید باشند، لازم است شناسنامه خود را تعویض(طبق شرایطی که در بخش تعویض شناسنامه اعلام شده) و یا اگر شناسنامه آن‌ها مفقود و یا مخدوش باشد(طبق شرایطی که در بخش مربوطه اعلام شده) نسبت به رفع آن اقدام نمایند. جهت تسریع در کار و برای تعویض یا صدور المثنی شناسنامه، متقاضیان می‌توانند بستگان خود را در این زمینه به عنوان وکیل تعیین تا آنان مراتب را مستقیماً در ایران پیگیری نمایند. در این رابطه لازم است اصل وکالت‌نامه به همراه چهار قطعه عکس که توسط نمایندگی ممهور گردیده است به ایران ارسال شود. چنانچه شناسنامه نزد بستگان در ایران است لازم است به طریق اطمینان بخشی برای شما ارسال و سپس به نمایندگی ارائه گردد.

- به منظور جلوگیری از مشکلات حقوقی و به لحاظ این که جهت درج واقعه تولد، نیاز به اصل شناسنامه والدین است، لازم است که هر دو جلد شناسنامه پدر و مادر همراه با سایر مدارک ارائه گردد.

ملاحظات:

- حضور متقاضی شناسنامه بالای 15 سال در سفارت جهت ارائه مدارک و شناسایی، الزامی است.

- بر اساس ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده واقعه ولادت بوده و عناوین، القاب و نام‌های زننده و مستهجن و نامناسب با جنس فرزند ممنوع است. در این خصوص متقاضيان مي‌توانند به کتابی تحت عنوان «نام‌نامه» در بخش‌ کنسولی و يا به سایت انتخاب نام نوزاد مراجعه نمايند. لذا مناسب است والدین محترم این موضوع را در نظر داشته باشند.

- انتخاب اسامی هم‌نام در یک خانواده مجاز نمی‌باشد. (مانند نام حسن برای دو فرزند یک خانواده)

اسامی مغایر با جنس مولود، دارای معنی نامناسب، غیر ایرانی، غیرمصطلح و یا دارای ترکیب غیرمتعارف از دو نام (ناهمگون) مورد پذیرش نخواهد بود (مانند سارا سوزان، رابرت حسن و ...)

- نام انتخاب شده نباید مغایر با ارزش‌های فرهنگی، مذهبی و یا ملی کشور باشد.

- ضروری است والدین محترم قبل از دریافت گواهی ولادت در خصوص مجاز و یا غیرمجاز بودن نام انتخابی با بخش کنسولی سفارت هماهنگی لازم را به عمل آورند.

- چنانچه نام مولود از اسامی ممنوعه یا غیرموجود در فهرست اسامی (نام‌نامه) باشد اعلام کننده (پدر یا مادر) می‌توانند ضمن هماهنگی با مأمور صدور شناسنامه با درج درخواست (با تغیییر نام فرزندم از ....... به ........... موافقت دارم.)  در پشت گواهی ولادت نسبت به انتخاب نام مجاز اقدام نماید. چنان چه پدر یا مادر مولود به دلایل مختلف اصرار بر صدور شناسنامه با نام غیرمجاز یا غیرموجود در فهرست اسامی داشته باشد، می‌توانند با تنظیم و ارايه درخواست کتبی به مأمور صدور شناسنامه برای استعلام و اخذ از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نمایند. بدیهی است تا حصول نتیجه صدور شناسنامه به تعویق خواهد افتاد.

- در صورتی که پدر فرزند سید باشد لازم است سیادت فرزند نیز همراه نام انتخابی درج شود. برای فرزندان دختر این سیادت می تواند به یکی از دو صورت «سیده + نام» و یا «نام + سادات» مانند این نمونه باشد «سیده مریم» و یا  «مریم سادات».

- اقلیت‌های مذهبی ایرانی می‌توانند نام فرزند را بر اساس مذهب خود انتخاب نمایند.

- چنانچه در گواهی تولد نام فرزند، غیر مجاز و نام خانوادگی غیر از نام خانوادگی پدر نوشته شده باشد، شناسنامه ایرانی با یکی از نام‌های مجاز و طبق نام خانوادگی پدربا تغییر گواهی تولد خارجی صادر خواهد شد.

- متولدین ایران فاقد گواهی ولادت می‌بایست پس از تنظیم وکالت‌نامه (به زبان انگليسي) نزد Notar و تأييد وزارت امور خارجه فنلاند و تأييد نمایندگی و ترجمه و تأييد آن در ایران و ارائه ساير مدارک مربوطه (اقرارنامه والدین، تصاویر برابر اصل شده شناسنامه والدین، عکس و ...) موضوع را مستقیماً از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه و محاکم قضایی ایران جهت اثبات نسب پی‌گیری نمایند.

- در صورت تفاوت مشخصات والدین در گواهی ولادت مولود با مشخصات مندرج در شناسنامه‌های ایرانی، والدین می‌بایست با ارائه مدارک نزد مقامات کشور محل اقامت خود نسبت به اصلاح یا اخذ گواهی ولادت مورد قبول نمایندگی اقدام نمایند.

- هموطنانی که در خارج از کشور مشخصات خود را (نام یا نام خانوادگی یا تاریخ تولد خود را) تغییر داده‌اند، مطلع باشند ملاک عمل در ایران، شناسنامه ایرانی است و چنانچه این تغییرات توسط سازمان‌های فوق صورت گرفته و در قسمت توضیحات (صفحات آخر) شناسنامه ایرانی درج گردیده قابل اجرا است و تغییر دیگری غیرقابل قبول و اجرا می‌باشد. این افراد برای رفت و آمد به ایران با رعایت توصیه‌های اعلام شده، هیچ مشکلی ندارند و می‌بایست در هنگام ورود و خروج از ایران فقط گذرنامه ایرانی خود را که بر اساس شناسنامه ایرانی صادر گردیده به پلیس فرودگاه در کشورمان ارائه دهند. پس از آن در آخرین مرحله خروج و فقط در هنگام سوار شدن در هواپیما، شرکت‌های هواپیمایی به منظور جلوگیری از بازگردان مسافران (Deport) اقدام به بررسی روادید یا کارت اقامت معتبر مسافران می نمایند. بنابراین چنانچه نام یا نام خانوادگی و تاریخ تولد مسافر با کارت شناسايی و یا مدرک خارجی وی مطابقت نداشته باشد کافی است عکس یا یکی از مشخصات وی با گذرنامه ایرانی نامبرده مطابقت داشته باشد و مأمور مربوطه از عدم بازگردان (دیپورت) مسافر اطمینان حاصل  نماید. ضمناً در هنگام ورود و خروج از مرزهای ایران فقط از گذرنامه و مدارک ایرانی خود استفاده نموده و از ارائه مدارک غیر ایرانی و غیر ضروری خودداری نمایند.

- حضور صاحب شناسنامه در محل نمایندگی به منظور شناسایی و تطبیق با مدارک و عکس ارائه شده الزامی است. همچنین پدر و مادر فرزند (در صورت ثبت ازدواج در شناسنامه) برای امضای دفاتر ثبت کل وقایع می‌بایست حضور داشته باشند.

- کلیه صفحات شناسنامه پدر و مادر می‌بایست بدون خط خوردگی، خدشه یا ایراد باشد. چنانچه مندرجات هر یک از شناسنامه‌ها مخدوش یا دارای اشکال باشد صدور شناسنامه تا رفع اشکال به تعویق خواهد افتاد.

- مشخصات ازدواج پدر و مادر در شناسنامه‌ها می‌بایست یکسان و با یکدیگر مطابقت داشته باشند. چنانچه مشخصات ازدواج مندرج در صفحه دوم شناسنامه  والدین با یکدیگر مطابقت نداشته باشد ارایه اصل سند رسمی ازدواج الزامی است.

- اگر ازدواج پدر و مادر ایرانی به ثبت نرسیده باشد(صفحه دوم شناسنامه‌ها نانوشته باشد) و امکان ثبت ازدواج نیز میسر نباشد، صدور شناسنامه تنها با حضور والدین صورت می‌پذیرد. در این رابطه در نمایندگی اقرارنامه رابطه زوجیت تنظیم و برای تأييد آن همانند تأييد امضاي ایرانیان هزینه دریافت می گردد.

- چنانچه پدر و مادر خارجی که ازدواجشان به ثبت نرسیده و متقاضی صدور شناسنامه برای فرزند خود هستند، می‌بایست هم زمان نسبت به ارائه درخواست ثبت ازدواج و صدور شناسنامه ایرانی برای مادر خارجی فرزند نیز اقدام نمایند. (به بخش ثبت ازدواج مراجعه شود) در صورتی که مادر خارجی فرزند حاضر به ثبت ازدواج نباشد صدور شناسنامه  فرزند با درخواست پدر خواهد بود که در این صورت در قسمت مشخصات سجلی مادر مندرج در شناسنامه فرزند تنها نام کوچک مادر درج و در بقیه خانه‌های باقیمانده خط تیره کشیده می شود.

- چنانچه ازدواج پدر و مادر مولود ثبت و در شناسنامه‌ها نیز درج شده است ولی یکی از آن ها حاضر به ارائه شناسنامه‌اش نيست، متقاضی می‌تواند ضمن ارائه شرح کتبی و در صورت امکان سند ازدواج، برای شناسنامه فرزند ارائه درخواست نماید.

- اگر مادر ایرانی که ازدواج او با همسر ایرانی به ثبت نرسیده و به تنهایی متقاضی صدور شناسنامه فرزندش باشد، می‌بایست شخصاً یا از طریق تعيين وکیل، درخواست خود را نزد مراجع قضایی داخل کشور مطرح و درخواست صدور حکم برای تنظیم سند و صدور شناسنامه نماید.

- در صورتی که فرزند متولد خارج از فنلاند باشد لازم است اصل و ترجمه فنلاند گواهی تولد وی به تأييد سفارت کشور محل تولد در فنلاند و سپس وزارت امورخارجه فنلاند و یا به تأييد و ترجمه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.

- صدور شناسنامه برای فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده‌اند، ممکن نیست. در این خصوص می‌توان با درخواست کتبی مادر (به بخش درج نام فرزند مراجعه شود) و ارايه اصل مدارک مربوطه فرزند، نام فرزند را در شناسنامه مادر درج نمود.

- صدور شناسنامه برای فرزندانی که مادر آنان خارجی است پس از ثبت ازدواج والدین و صدور شناسنامه برای مادر انجام می شود.

- در مواردی که والدین تقاضای هم زمان صدور شناسنامه برای چند فرزند خود را داشته باشند لازم است که هنگام درخواست صدور شناسنامه ترتیب سن فرزندان (از بزرگ‌تر به کوچک‌تر) را اعلام نمایند.

- در صورت دوقلو بودن فرزندان باید ساعت و دقیقه تولد فرزندان مشخص باشد.

- افرادی که (15 سال به بالا) شناسنامه آن‌ها صادر می‌گردد، می‌توانند هم زمان نیز درخواست کارت ملی نمایند. (به بخش صدور کارت ملی مراجعه گردد). منظور از شماره ملی، شماره ده رقمی است که در قسمت بالای کارت شناسایی درج شده است. کارت شناسایی ملی نشان‌گر هویت شما است که به عنوان کلید راه‌اندازی نظام نوین ثبت احوال است. در صورت نداشتن این کارت لازم است هر چه زودتر مدارک مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

- پس از دریافت شناسنامه فرزند خود، مشخصات نوشته در آن (نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، مشخصات پدر و مادر، نام و مهر و امضای مأمور) را با مشخصات مندرج در شناسنامه‌های والدین و همچنین گواهی ولادت مولود مطابقت دهید. چنانچه در شناسنامه صادره اشتباهی مشاهده نمودید، مراتب را در اسرع وقت به مأمور صادر کننده اعلام تا نسبت به اصلاح اشتباه  اقدام نماید.

توصيه هاي ضروري:

- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد. لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید.

- درج هرگونه مهر، نشانه و نوشتار در شناسنامه‌های جدید اكیداً ممنوع است

- دست بردن در مندرجات شناسنامه به هر صورت اكیداً ممنوع و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.

- ودیعه گذاشتن شناسنامه به هر جهت و در هر جا ممنوع است.

- در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد..

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر