سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف (اختلاف در مندرجات شناسنامه)

درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف (اختلاف در مندرجات شناسنامه)

الف) موارد استفاده برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف

- تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت کل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه و يا گواهي ولادت و يا وفات و يا تکميل سند ثبت فوت (براي درج مشخصات نامعلوم مندرج در ماده 29 قانون ثبت احوال).

- رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقايع و ساير دفاتر.

- ابطال اسناد شناسنامه هايي که بيگانگان مورداستفاده قرارداده اند و طبق ماده 44 اعلام مي شود.

- ابطال اسناد مکرر و يا موهوم.

- اصلاح اشتباه درثبت جنس صاحب سند.

- تغييرنام هاي ممنوع.

- حذف کلمات زايد غيرضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص.

ب) نحوه تکميل و ارسال برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف مطابق شرح ذيل :

درخواست و کليه برگهاي پيوست آن مي بايست در دو نسخه تکميل و ارائه گردد.

تذکر: چنانچه درخواست توسط وکيل تسليم شود بايد وکالتنامه رسمي وکيل و در صورتي که درخواست را قيم ارائه نمايد، تصوير قيم نامه و بطور کلي تصوير مدرکي که اثبات کننده سمت متقاضي است بايد ضميمه دادخواست باشد.

در قسمت اول مشخصات کامل درخواست کننده (صاحب سند) درج مي شود.

درقسمت دوم اگردرخواست ازطرف وکيل يا نماينده قانوني صاحب سند باشد مشخصات کامل وي درج شود.

درقسمت سوم مشخصات کامل طرف اختلاف درج مي شود.

در قسمت چهارم موضوع يا عنوان خواسته بطور اختصار درج مي شود.

در قسمت پنجم دلايل و نوع مدارک مورد استناد درج مي شود.

در قسمت ششم شرح خواسته بصورت مختصر ولي مفيد نوشته مي شود.

درنهايت پس از تکميل درخواست محل امضاء به امضاي درخواست کننده مي رسد.

چنانچه طرف اختلاف متعدد باشد و رديف مربوط (رديف سوم) گنجايش درج مشخصات و محل اقامت همه آنان را نداشته باشد درخواست کننده مي تواند در برگ جداگانه اسامي و مشخصات مورد اشاره را بنويسد.

پ) مأمور کنسولي درخواست رسيدگي را پس از تأييد، به همراه تصوير مستندات لازم به وزارت امور خارجه ارسال مي نمايد.

ت) چنانچه درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف توسط هيات حل اختلاف حوزه صدور شناسنامه پذيرفته شود مراتب ازطريق نمايندگي به متقاضي اعلام تا نسبت به ارائه مدارک زيرجهت تعويض شناسنامه اقدام نمايد:

1- اصل شناسنامه متقاضي

2- ارائه 3 قطعه عکس ۴×3 رنگی جديد، تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد. (براي سنین 15 سال تمام به بالا)

پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه (168/26)

3- واریز هزينه رسیدگی به حل اختلاف سند سجلی به مبلغ 25 یورو و هزينه تعویض شناسنامه به مبلغ 20 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن(غير قابل استرداد) 

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر