سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

تغییر تاریخ تولد

تغيير تاريخ تولد

براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي، تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است. 

تبصره - صاحب شناسنامه در طول عمر خود فقط يک بار مي تواند نسبت به تغيير يا اصلاح تاريخ تولد خود اقدام نمايد به شرط آنکه تاريخ تولد مندرج در شناسنامه با تاريخ تولد واقعي وي بيش از 5 سال تفاوت داشته باشد. دراين صورت متقاضي تغيير تاريخ تولد مي تواند با تنظيم برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف (نمونه شماره 16) و ارائه مدارک لازم (تصوير شناسنامه و مستندات مربوطه) به بخش کنسولي نمايندگي اقدام نمايد.

مدارک لازم: 

1- تنظيم یک برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف توسط صاحب شناسنامه (168/30)

2- ارائه اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير کليه صفحات 

3- ارائه اصل مدارک و مستندات مربوطه

4- واریز هزينه درخواست تغییر سن به مبلغ 10 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن (غير قابل استرداد) 

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

 شرايط انجام کار: 

اگردرخواست تغيير نام خانوادگي توسط ثبت احوال مربوطه پذيرفته شود مراتب توسط مأمور کنسولي به متقاضي اعلام تا نسبت به تکميل و ارائه مدارک زير جهت تعويض شناسنامه اقدام نماييد:

1- اصل شناسنامه متقاضي

2- ارائه 3 قطعه عکس ۴×3 رنگی جديد، تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد. (براي سنین 15 سال تمام به بالا)

3- پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه (168/26)

4- واریز هزينه تعویض شناسنامه به مبلغ 20 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن (غير قابل استرداد) 

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر