سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

درخواست صدور شناسنامه المثنی

صدور شناسنامه المثني

هرگاه شناسنامه فردي در خارج ازکشور مفقود شود، مي تواند از طريق نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود نسبت به صدور شناسنامه المثني اقدام نمايد.

·         حضور متقاضي در نمايندگي الزامي است

مدارک لازم: 

1- حضور صاحب شناسنامه و تكميل فرم مشخصات فردی[168/1]                          

2- تكميل فرم استشهاديه و درخواست صدور المثني شناسنامه[168/27]

3- تكميل فرم متقاضيان دريافت خدمات سجلي از اسناد سجلي راکد(براي متقاضياني که شناسنامه نمونه قديم داشته اند) [168/28]

4- ارائه سه قطعه عکس ۴×3 رنگی جديد، تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

5- تصوير صفحات شناسنامه مفقوده

6- حضور دو نفر گواه داراي شناسنامه جديد ايراني (غير از بستگان درجه يک) 

7- اصل شناسنامه جديد پدر/ مادر/ همسر/ فرزندان (حداقل دو مورد) 

8- اصل گذرنامه معتبر ايراني/ کارت پايان خدمت/گواهينامه رانندگي معتبر/ مدارک تحصيلي عکسدار ايراني/ ديگر مدارک عکسدار معتبر ايراني (حداقل دو مورد) 

9- ارائه اصل و تصوير وکالتنامه/ قيم نامه (در صورت ارائه درخواست توسط وکيل يا قيم) 

10- واریز مبلغ 35 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

تذکر: هزینه درخواست صدور دومین شناسنامه المثنی(برای بار دوم) مبلغ 75 یورو می باشد.

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

شرايط انجام کار: 

1- سوالات مندرج در دو طرف پرسشنامه مي بايست به زبان فارسي ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند. عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد. 

2- نوع شناسنامه مفقوده (قديم يا جديد) و تاريخ تکميل درخواست در پرسشنامه صدور المثني شناسنامه حتماً قيد شود. 

3- متقاضي مي بايست مشخصات کامل سجّلي (شناسنامه اي) خود را پشت عکس ها بنويسد. 

4- در مواردي که شناسنامه توسط اداره پست محل اقامت شما گم شده است، مي بايست همراه مدارک خود اصل گزارش کتبي داراي مهر و امضاي اداره پست را نيز ارائه نماييد. در اين حالت نيازي به حضور دو نفر شاهد نخواهد بود. 

5- ارائه تصوير شناسنامه مفقوده براي دستيابي سريعتر به سند سجّلي شما ضروري است ولي اگر ارائه آن ميسر نباشد مي بايست تصوير صفحات شناسنامه والدين خود را به همراه مدارک ارائه نماييد. 

6- چنانچه تصوير شناسنامه مفقوده (نمونه جديد) ارائه نشود و يا تصوير ارائه شده فاقد عکس باشد، ارائه اصل مدرک عکسدار معتبر ايراني صاحب شناسنامه الزامي است. در صورتي که امکان ارائه مدارک معتبر ايراني غيرممکن باشد با مأمور کنسولي مشورت نماييد. 

7- اگر ارائه اصل مدرک عکسدار معتبر ايراني براي صدور المثني شناسنامه (نمونه قديم) به هيچ وجه ميسر نباشد با مأمور کنسولي مشورت نماييد. 

8- دريافت کنندگان شناسنامه المثني مکلفند در صورت پيدا شدن شناسنامه قبلي خود، ظرف 10 روز نسبت به تحويل آن به بخش کنسولي نمايندگي اقدام نمايند.

9- در خصوص مدت زمان لازم و چگونگي دريافت شناسنامه مراتب را از مأمور کنسولي سوال نماييد. 

10- چنانچه اختلافي در مندرجات شناسنامه تعويض شده با شناسنامه قبلي مشاهده نموديد مراتب را فوراً به مأمور کنسولي اعلام تا اقدام لازم انجام دهد. يادآوري مي نمايد که تعويض شناسنامه تنها توسط اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه اوليه صورت مي گيرد و در صورت وجود اشتباه در شناسنامه تعويض شده، مأمور کنسولي موظف است آن را براي اصلاح و يا تعويض مجدد به اداره ثبت احوال ارسال نمايد. 

11- در مواردي که نام همسر و فرزندان در شناسنامه تعويض شده درج نشده باشد مأمور کنسولي مي تواند براساس اعلام متقاضي نسبت به درج مشخصات آنها (حسب مورد) بر اساس سند ازدواج و شناسنامه فرزندان در ستونهاي مربوطه اقدام نموده و پس از امضاء و مهر به وي تحويل نمايد. 

12- در صورت درج ناقص مشخصات همسر و فرزندان در شناسنامه تعويض شده، تکميل مشخصات مستلزم ارسال اصل شناسنامه مورد اشاره و دو نسخه تصوير برابر اصل شناسنامه هاي همسر و فرزندان به اداره ثبت احوال مي باشد. 

13- در صورتي که متقاضي تنظيم وکالتنامه براي تعويض شناسنامه از طريق بستگان خود در ايران هستيد ضرورت دارد که هنگام تأييد وکالتنامه، خواستار مهر شدن پشت عکس هاي خود به مهر نمايندگي نيز باشيد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر