سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

صدور کارت ملی محدد (المثنی)

صدور کارت مجدد (المثني)

کارت شناسايي مجدد به دلايل زير و با درخواست متقاضي صادر مي شود:

تغيير مشخصات سجّلي (کد 41)

مفقود شدن (کد 43)

مستعمل شدن (کد 44)

صدور کارت مجدد به دليل تغيير مشخصات سجّلي

در مواردي که مشخصات سجّلي تغيير مي يابد، مأمور کنسولي پس از تحويل شناسنامه جديد به صاحب آن، ضمن اخذ اصل کارت قبلي، نسبت به دريافت مدارک مربوط به صدور کارت مجدد شناسايي ملي مطابق شرح مندرج در قسمت "صدور اولين کارت" اقدام مي نمايد. بديهي است در پرسشنامه درخواست صدور کارت علت درخواست، کد 41 "تغيير مشخصات سجلي" انتخاب مي شود.

صدرو کارت مجدد به دليل فقدان

مدارک لازم:

1- تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت ملي به علت فقدان (دريافت فرم شماره 168/45)

2- تکميل برگ گزارش مفقود شدن کارت شناسايي ملي (دريافت فرم شماره 168/46) (چنانچه کارت ملي به سرقت رفته و يا توسط مراجع محلي گم شده باشد ارائه گواهي کتبي با مهر و امضاء از مرجع ذيربط الزامي است.)

3- اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير کليه صفحات

4- ارايه دو قطعه عکس ۴×3 رنگی جديد، تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

5- واریز مبلغ 40 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

ملاحظات:

در صورت فقدان همزمان شناسنامه و کارت ملي , متقاضي ابتدا مي بايست نسبت به اخذ شناسنامه المثني اقدام , سپس درخواست صدور کارت مجدد نمايد.

چنانچه در هر يک از مراحل صدور کارت مجدد , کارت شناسايي قبلي پيدا شود، مي بايست فوراً تحويل مأمور کنسولي شود.

صدور کارت مجدد به دليل مستعمل شدن

مدارک لازم:

1- تکميل برگ درخواست صدور کارت شناسايي ملي (فرم شماره 168/45) (در محل مربوط به علت درخواست , کد 44 "مستمعمل" علامت گذاري شود)

2- تکميل برگ درخواست صدور کارت ملي مجدد بجاي کارت شناسايي مستعمل

اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير کليه صفحات

3- دو نسخه تصوير کارت شناسايي مستعمل

4- ارايه دو قطعه عکس ۴×3 رنگی جديد، تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات (نام و نام خانوادگی) صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.

5- واریز مبلغ 18 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

-  در بخش کنسولی، هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

-  بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران روزهای پنجشنبه از پذیرش مراجعین حضوری معذور می باشد.

- در صورت داشتن هر گونه سؤالی، می‌توانید همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 15 لغایت 16 بعد از ظهر با شماره تلفن  90 46 41 42 09 (مسؤول بخش سجلی) تماس حاصل فرمائید.

ملاحظات:

با توجه به اينکه کد پستي (نشاني) خارج کشور ايرانيهاي مقيم خارج از کشور در کارت شناسايي آنان درج نمي گردد لذا در صورت تغيير نشاني محل سکونت در خارج از کشور، ضرورتي براي ارسال مدارک به منظور صدور کارت مجدد به علت تغييرنشاني وجود ندارد.

متقاضي مي بايست کارت مستعمل خود را تا زمان دريافت کارت جديد نزد خود نگاه دارد.

راجع به درخواست تعويض کارت شناسايي ملي به علت پايان اعتبار ، مراتب بنحو مقتضي به اطلاع هموطنان ايراني خواهد

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر