سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

امور مشمولین

مهر ویژه مشمولین 

مهر خروج ویژه مشمولین بر اساس سال تولد مشمول در گذرنامه درج می گردد 

1. کلیه متولدین 1/1/1374 الی 29/12/1378   مهلت تردد 29/12/1400

2. کلیه متولدین 1373                                مهلت تردد 29/12/1399

3. کلیه متولدین 1372                                 مهلت تردد 29/12/1398

4. کلیه متولدین 1371                                مهلت تردد 29/12/1397

5.کلیه متولدین 1/1/1374 الی 29/12/1378   مهلت تردد 1397/01/31

کلیه متولدین 1/1/1374 الی 29/12/1378   باید نسبت به خرید خدمت و یا اعزام به خدمت سربازی اقدام نماید 

برای این دسته از مشمولین در پایان مهلت تردد دیگر مهر خروج صادر نمی گردد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر