سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

قوانین نظام وظیفه (خدمت سربازی)

نظام وظيفه(خدمت سربازی)

موادي از قانون وظيفه عمومي: 

ماده 2- هر فرد ذکور ايراني از اول فروردين ماه سالي که طي آن وارد سن نوزده سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد. 

ماده 18- به وضع مشمولان خدمت وظيفه عمومي يک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت يعني در سالي که مشمولان در آن سال وارد سن 19 سالگي مي شوند رسيدگي خواهد شد. 

ماده 19- کساني که به سن 19 سالگي مي رسند پس از انتشار آگهي احضار موظفند براي روشن نمودن وضع مشموليتشان به سازمان وظيفه عمومي محل تولد مراجعه و خود را معرفي نمايند و در صورتي که در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند مي توانند به سازمان وظيفه عمومي محل اقامت خود مراجعه کنند. 

ماده 22- نمايندگان کنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در کشورهاي خارج مسئول اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به مشمولان مقيم حوزه هاي ماموريت خود مي باشند و موظف اند به وضع مشموليت آنان رسيدگي کرده و نتيجه اقدامات را از طريق وزارت امور خارجه به اداره وظيفه عمومي اعلام دارند. 

ماده 60- کساني که با ارتکاب اعمالي چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پايان خدمت، کارت معافيت، استفاده ازشناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهي خلاف واقع، مکتوم داشتن حقيقت، اخذرشوه، يا فريب دادن مشمول موجبات معافيت خود و يا ديگران را از خدمت نظام وظيفه عمومي فراهم سازند ، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شده و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيري از يک سال تا پنج سال محکوم مي شوند. 

تعريف : 

در تعيين سن مشموليت روز يا ماه تولد تاثيري نداشته و کليه افراد ذکور متولد در يک سال شمسي (از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه) متولد همان سال تلقي شده و از لحاظ مشموليت در يک طبقه قرار خواهند گرفت. 

(سال احضار = 18 + سال تولد          مثال : 1392 = 18 + 1374 )

(سال اعزام = 19 + سال تولد           مثال : 1393 = 19 + 1374 )

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر