سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

تعرفه های امور کنسولی

                                                            تعرفه خدمات کنسولی

رديف

موضوع

يورو

1

صدور و یا تعويض گذرنامه(بزرگسالان)

100

2

صدور و یا تعويض گذرنامه(زیر 18 سال)

50

3

تعیین و یا تغییر محل اقامت از ایران به فنلاند

18

4

صدورخروجي(مقیمین و مشمولين)

18

5

انجام مكاتبات جهت اخذمجوز براي صدور خروجي مشمولين(فقط براي يكبار دريافت مي گردد)

30

6

انجام مكاتبات جهت اخذمجوز عابرین غیر مجاز

33

7

عوارض خروج از کشور(اولین بار)

47

8

مابه التفاوت عوارض خروج از کشور(اولین بار)

35

9

مابه التفاوت عوارض خروج از کشور(دومین بار و بیشتر)

68

10

صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران

20

11

صدورشناسنامه نوزاد(زیر 15 سال)

20

12

تعويض شناسنامه

20

13

صدورنخستين شناسنامه المثني

35

14

صدوردومين شناسنامه المثني

75

15

تغییر نام و نام خانوادگی

41

16

تغییر سن

10

17

حل اختلاف سند سجلی

25

18

الصاق عكس به شناسنامه

10

19

صدورگواهي تجرد

11

20

صدوركارت شناسایی ملي

20

21

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران در خارج از کشور

12

22

صدور پروانه زناشویی

24

23

ثبت ازدواج

18

24

ثبت طلاق (با تقاضا و حضور طرفین)

41

25

ثبت طلاق بصورت یکطرفه بدون استعلام از مرکز(کسانی که دارای حکم طلاق فنلاندی و  گواهی طلاق شرعی بوده ولیکن یکی از طرفین، حاضر به  حضور در سفارت برای ثبت قانونی آن نمی باشد)

53

26

ثبت طلاق بصورت یکطرفه با مجوز مرکز(کسانی که دارای حکم طلاق فنلاندی هستند ولیکن یکی از طرفین حاضر به حضور در مرکز اسلامی جهت اخذ گواهی طلاق شرعی و سفارت برای ثبت قانونی آن نمی باشد.)  

96

27

اخذ آثار انگشتان در محل نمایندگی

18

28

درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

18

29

ترجمه شناسنامه(صفحه اول)/ گواهینامه

7

30

ثبت و تصدیق وصیتنامه

12

31

تحریر و تنظیم صورتمجلس، بدون بار مالی

24

32

تحریر و تنظیم صورتمجلس، بار مالی

144

33

تأیید و ترجمه گواهی ولادت در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

18

34

خلاصه رونوشت وفات (هر برگ)

7

35

تصدیق انواع اقرار نامه

18

36

تصدیق امضای اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

12

37

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال اموال غیر منقول

132

38

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال اموال منقول

26

39

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد. مانند: دریافت مستمری، حقوق بازنشستگی، اموراداری، بانکی و قضایی

13

40

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

24

41

کپی برابر با اصل کردن هر برگ(هر مهر و امضاء)

12

 

 

 

 

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر