سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

صدور معرفی نامه دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیما

صدور معرفی نامه دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیما

 برای دانشجویان دارای شرایط زیر معرفی نامه دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

-  این تخفیف فقط یکبار در سال و به بلیت های رفت و برگشت مستقیم  و بدون توقف در کشور سوم تعلق می گیرد.

-  گواهی دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیما، از تاریخ صدور، فقط بمدت سه ماه اعتبار دارد و پس از انقضای مدت اعتبار قابل تجدید یا تمدید نیست.

 شرایط لازم  :

-  شاغل بودن به تحصیل در فنلاند (دانشجو باید ریز نمرات هر ترم یا گواهی اشتغال به تحصیل خود را برای بخش کنسولی ارسال کرده باشد)

-  دارا بودن اجازه اقامت معتبر فنلاند در گذرنامه ایرانی (این تسهیلات به دانشجویانی که دارای تابعیت دوگانه و گذرنامه فنلاندی هستند تعلق نمی گیرد)

-  دارا بودن پرونده دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی

-  دارا بودن پرونده دانشجویی در وزارت علوم و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-  همسر و فرزند باید همزمان با دانشجو دارای اقامت فنلاند باشند ( در صورتی که دانشجو تقاضای تخفیف بلیط برای همسر و فرزند داشته باشد)

مدارك لازم :

1-  درخواستنامه [16/169] برای صدور گواهی دانشجوئی ویژه تخفیف بلیت هواپیما.

-        مجوز اداره دانشجوئی و بورسهای وزارت علوم یا وزارت بهداشت برای استفاده از تسهیلات غیرارزی (این مجوز می تواند توسط دانشجو یا وکیل وی در ایران یا بخش کنسولی سفارت، استعلام شود تا از طریق اداره دانشجوئی وزارت امورخارجه به بخش کنسولی ابلاغ گردد.)

2-  پاكت برای برگشت اصل مدارک، با تمبر كافی برای پست سفارشی، که نام و نشانی درخواست کننده بر روی آن نوشته شده باشد

EMBASSY of The I.R.IRAN

Kulosaarentie 9  00570, Helsinki , FINLAND

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر