سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

ارزشیابی مدارك دانشجوئی

ارزشیابی مدارك دانشجوئی

 دانش آموختگان عزیز پس از تأیید مدارک دانشجوئی خود در بخش کنسولی سفارت، باید این مدارك را شخصا یا توسط وکیل خود برای ارزشیابی به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا  زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران ارائه نمایند.

ارسال مدارک از طریق سفارت ممکن نیست.

·         نظر به اینکه برابر با اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی منوط به ارائه گواهی رسمی شروع دوره تحصیلی (تاریخ دقیق به روز ماه - سال) از دانشگاه محل تحصیل می باشد. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می گردد هنگام دریافت مدارک فارغ التحصیلی ملاحظه فوق را در نظر قرار دهند.

»  مدارك لازم برای ارزشیابی مدارک گروه پزشکی :

http://www.iran.se/images/consularsection/dnshj/Dpzshki.htm

»  مدارك لازم برای ارزشیابی مدارک گروه علوم و فن آوری :

http://www.iran.se/images/consularsection/dnshj/Dolmfnvri.htm

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر