سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

تصدیق امضاء و تسجیل اسناد

تصديق امضاء و تسجيل اسناد

تصديق امضاء هموطنان ايراني

تذکر بسیار مهم : با توجه به راه اندازی سیستم جدید تاک از تاریخ 1393.10.01 کلیه متقاضیان وکالتنامه  ابتدا باید در سایت تاک ثبت نام کرده و بعد گرفتن کد رهگیری به سفارت مراجعه نمایند .

آدرس سایت تاک:

http://tak.mfa.ir/

مدارک لازم:

1- حضور و ارائه (يا تکميل) سند مورد درخواست توسط متقاضي

2- ارائه اصل کارت شناسايي ملي يا شناسنامه يا گذرنامه معتبر ايراني

3- واریز هزينه تصديق امضاء به مبلغ 13 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن (ارائه رسید پرداخت الزامی می باشد)

 

* در صورتی که فروش ملک ، زمین ، خانه  و یا اپارتمان در وکالتنامه قید گردد هزینه وکالتنامه 132 یورو خواهد بود.  

*هزینه وکالتنامه فروش خودرو 26 یورو می باشد. 

* هزینه دیگر وکالتنامه ها 13 یورو می باشد. 

 

شرايط انجام کار:

مشخصات و اطلاعات درج شده در سند ارايه شده مي بايست کامل، صحيح و واقعي و بدون هرگونه خط خوردگي/ لاک گرفتگي/ خدشه باشد.

صاحب سند مي بايست آنرا در حضور مامور کنسولي امضاء نمايد.

براساس قانون هيچ سندي بدون حضور صاحب آن مورد تصديق قرار نمي گيرد.

توضيحات :

منظور از صحيح و واقعي بودن مورد سند اين است که مورد سند نبايد مغاير قوانين و مقررات (مذهبي , فرهنگي , سياسي , اجتماعي و ) جاري ايران و کشور محل تصديق باشد. تعدادي نمونه وکالتنامه جهت استفاده متقاضيان در صفحات بعدي درج شده اند.(نمونه شماره 38)

به استناد ماده 1172 قانون مدني واگذاري حضانت (و يا سرپرستي) فرزندان به غير پدر يا مادر فقط با حکم دادگاه ميسر خواهد بود لذا تاييد اين گونه اسناد مجاز نمي باشد.

بر اساس ماده 678 قانون مدني تاييد وکالتنامه اي که وکيل يا موکل آن فوت شده باشد ممنوع است.

تاييد امضاء اتباع ايران که سن آنها کمتر از 18 سال تمام باشد مجاز نبوده و تنها امضاي ولي يا قيم قانوني ايشان تاييد مي شود.

چنانچه در بعضي مدارک يا گواهيهاي ارايه شده , امضاء شخص ايراني صاحب مدرک از سوي مراجع خارجي محل مورد تاييد قرار گرفته باشد تصديق مهر و امضاي مراجع محل توسط نمايندگي مجاز نبوده و تنها امضاي فرد ايراني تصديق مي شود.

درج هرگونه کليشه و يا مهر تاييد يا تصديق روي اصل مدارکي مانند گذرنامه , شناسنامه , کارت شناسايي , گواهينامه رانندگي , سند مالکيت , سند ازدواج و نمونه هايي از اين قبيل (اعم از ايراني يا خارجي) به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

چنانچه متقاضي قبلاٌ نسبت به تهيه و امضاء سند درخارج نمايندگي اقدام نموده باشد مامورکنسولي موظف است نسبت به اخذ امضاء مجدد متقاضي ذيل امضاي قبلي اقدام نمايد.

تسجيل اوراق و اسناد تجاري

اوراق و اسناد تجاري بطور معمول در اشکال زير براي تسجيل ارائه مي شوند:

گواهي منشاء (CERTIFICATE OF ORIGIN)

صورت حساب ( SALE INVOICE )

گواهي بهداشتي و يا آناليز ( HEALTH CERTIFICATE OR CERTIFICATE OF ANALYS )

گواهي حمل (BILL OF LADING )

وکالتنامه (POWER OF ATTORNEY )

تصديق اعتبار و سرمايه شرکتها و يا بازرگانان (CAPITAL & CREDIT CERTIFICATE OF THE (INDIVIDUAL BUSINESSMEN OR COMPANIES

تصديق شرکتنامه (ARTICLE OF ASSOCIATION )

انتخاب نماينده (LETTER OF APPOINTING REPRESENTATIVE )

مدارک لازم:

1- اصل اوراق و اسناد تجاري که از سوي وزارت امور خارجه يا اتاق بازرگاني يا مراجع ذيصلاح محل مورد تصديق قرار گرفته اند به همراه يک نسخه تصوير خوانا از کليه مدارک ارائه شده

2- واریز هزينه تسجيل اسناد بر اساس تعرفه تعيين شده به حساب شماره Danske Bank 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن (غير قابل استرداد) 

* در بخش کنسولی هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

شرايط انجام کار

مهر و امضاي مراجع ذيصلاح محل ذيل اسناد مورد تسجيل مي بايست معتبر و با نمونه مهر و امضاي موجود درآرشيو بخش کنسولي نمايندگي کاملاً مطابقت داشته باشند.

تسجيل مدارک مخدوشه يا داراي خط خوردگي و لاک گرفتگي مجاز نمي باشد

چنانچه صورتحساب فروش فاقد جمع بهاي کالا باشد و يا درخواست تسجيل گواهي مبداء و گواهي بهداشتي يا آناليز بدون ارائه صورتحساب باشد براساس مقررات حداکثر هزينه مندرج در تعرفه کنسولي از متقاضي تسجيل اخذ مي گردد.

بابت تسجيل نسخه هاي دوم يا سوم و يا بيشتر (صورت حساب, گواهي منشاء و ..... که با حروف "B ","C " و .... علامت گذاري شده و همانند نسخه اول مي باشند) فقط معادل 10% تعرفه تعيين شده براي اصل اوراق دريافت مي شود. بديهي است اين گونه اوراق نيز مي بايست همانند اصل آنها داراي مهر و امضاي معتبر مراجع ياد شده در بالا باشند.

تاييد مدارک پزشکي

مدارک لازم:

ارائه اصل گذرنامه معتبر ايراني حاوي رواديد (ويزا) کشور محل معالجه (شناسنامه /کارت شناسايي ملي براي ايرانيان مقيم ) و يک نسخه تصوير آن

ارائه اصل مدارک پزشکي (هزينه معاينه، آزمايشگاه، عمل جراحي، بيمارستان و ...) يا گواهي پزشکي يا گواهي معاينه چشم يا ... با مهر و امضاء معتبر

شرايط انجام کار:

مدارک ارائه شده بايد داراي اعتبار و صحت کامل بوده و فاقد خط خوردگي لاک گرفتگي يا خدشه باشد.

مدارک مربوط به هزينه رفت و آمد , تغذيه و اقامت قابل قبول نمي باشند.

تاييد امضاء و مدارک اتباع خارجه

تاييد امضاء اتباع خارجه توسط نمايندگي ممنوع مي باشد. امضاء يا مدارک متعلق به اين گونه افراد (در صورتي که سند ارائه شده قابل تاييد باشد) مي بايست ابتدا به تصديق مراجع معتبر کشور محل استقرار نمايندگي رسيده (روي يا پشت سند يا گواهي) سپس براي تأييد به نمايندگي ارائه شوند. براي اطلاع از نحوه تاييد به قسمت "تسجيل اوراق و مدارک تجاري" مراجعه نماييد.

تاييد گواهي اشتغال به کار

گواهيهاي اشتغال به کار , قبولي درکلاسها يا دوره هاي ورزشي , خياطي , آشپزي و ... متعلق به ايرانيها مي بايست ابتدا به تصديق مراجع معتبر کشور محل استقرار نمايندگي رسيده (روي يا پشت گواهي) سپس براي تاييد به نمايندگي ارائه شوند. 

مدارک ارايه شده بايد داراي اعتبار و صحت کامل بوده و فاقد خط خوردگي/لاک گرفتگي يا خدشه باشد. 

مدارک لازم:

ارائه اصل کارت شناسايي ملي/ گذرنامه/ شناسنامه معتبر ايراني و يک نسخه تصوير آن

ارائه اصل گواهي يا مدرک مربوطه و يک نسخه تصوير آن

ارائه اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تاييد به حساب کنسولي نمايندگي

تصديق (ترجمه) مدارک تاييد شده توسط وزارت امور خارجه ايران

کليه مدارکي که توسط بخش تاييد اسناد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران مورد تاييد قرار گرفته اند در صورت نياز به تصديق توسط مامور کنسولي بصورت رايگان تصديق مي شوند. 

تذکر : تاييد ترجمه يا اصل اوراق و مدارک تحصيلي صادره ازسوي دانشگاهها يا وزارتخانه هاي داخلي کشور که فاقد مهر تاييد اداره سجلات و احوال شخصيه هستند مجاز نمي باشد. 

کپي برابر با اصل

تصوير برابر با اصل مدارک و اسناد متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مانند : شناسنامه، گذرنامه، سند ازدواج و طلاق، سند مالکيت، مدارک تحصيلي، گواهينامه رانندگي، و ... با استفاده از کليشه فتوکپي برابر با اصل، درج تاريخ روز، مهر (ژلاتيني) و با پرداخت هزينه مربوطه برابر با اصل مي شوند. 

برابر با اصل نمودن تصوير هر گونه مدرک يا سند متعلق به دولتهاي خارجي مجاز نبوده و تنها درصورت ارتباط (اداري يا حقوقي) مدرک يا سند با دولت جمهوري اسلامي ايران (با تشخيص مأمور کنسولي) پس از تأييد يا برابر با اصل نمودن آن(ها) توسط مقامات ذيصلاح کشور صادر کننده همانند موارد مندرج در قسمت "تسجيل اوراق و مدارک تجاري" مورد تأييد قرار خواهند گرفت. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر